Holmøy Maritime logo

Skaper verdier av plastavfall: Holmøy konsernet tar bærekraftige steg i fiskeri- og havbruksnæringen

Før sommeren ble Plastterminalen AS etablert for å bygge et innovativt og fremtidsrettet anlegg på Bremnes, nord for Sortland. Dette prosjektet, som er et viktig steg på veien mot mer bærekraftig bruk av plast fra fiskeri- og havbruksnæringa, er unikt i nordnorsk målestokk.

Nå har vi bestemt oss for å gå inn på eiersiden i Plastterminalen med åtte prosent. Selskapets stifter, Reno-Vest Bremnes AS, eier de resterende aksjene.

– Vi er opptatt av fremtiden for havet, og det grønne skiftet. Vi ønsker å bidra til bedre ordninger som kan hindre plasten i å komme på avveie. Plastterminalen vil forhåpentligvis øke resirkuleringsgraden på plast fra fiskerinæringen betydelig, sier daglig leder, Kay Arne Nygård.

Bærekraft og miljø er en del av vår strategi, og denne satsningen på Bremnes passer derfor godt inn i konsernets bærekraftstrategi.

– Holmøy er en betydelig aktør innenfor fiskeri- og havbruk i Norge, og bruker derfor plast i sine redskaper. For oss i Reno-Vest betyr det mye at næringen selv blir med på laget når vi forsøker å starte noe nytt for å gjøre plasthåndteringen bedre, sier avfallsselskapets administrerende direktør, Elise Gustavsen.

Hils på Sansanee som jobber hos oss