Holmøy Maritime logo

I mai 2021 ble lokaliteten Holand i Sortland tatt i bruk for første gang til produksjon av laks. Første generasjon med laks er nå slaktet og 95 % av fisken er superiorkvalitet. Dette viser at det er en svært god plass å drive oppdrett av laks på.

Daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm, Roger Simonsen, er svært fornøyd med et det er ca. 4300 tonn der over 95 % av laksen er av superiorkvalitet. Fisken på Holand har trivdes der og det har vært lite med lakselus, noe som gjenspeiler at over 95 % av fisken er av fantastisk kvalitet.

Roger Simonsen, Daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm.

For oss er det helt avgjørende å ha tilgang til gode lokaliteter. Holand har vist seg å være en svært god lokalitet. Den ligger nær hovedbasen vår på Holmen, og den ligger værmessig bra til. Holand lokaliteten har vært avgjørende for Eidsfjord Sjøfarm og jeg vil gi honnør til politikerne i Sortland som la til rette for dette, sier Simonsen

Eirik Arne Kristiansen, som er fra Holand har vært en av de ansatte i Eidsfjord Sjøfarm som har fulgt opp anlegget, fra tilvekstsentret på Holmen. Fra laksen settes i sjøen første gang til den slaktes er det mye aktivitet og arbeid som gjøres. Laksen røktes hver dag med tilsyn og fôring.

Jeg bor på Holand / Rise og kan se hjem på kamera, smiler Kristiansen, på jobb fra tilvekstsentret. Han slår også fast at Holand har gitt kjemperesultater og at det har vært fantastisk å arbeide med lokaliteten fra utestet av fisken og frem til slakt.

Eirik Arne Kristiansen, Driftsoperatør tilvekstsentralen.

Det er investert mye i lokaliteten på Holand. Ansatte arbeider hver dag for at det skal være minst mulig påvirkning fra aktiviteten vår ovenfor de som bor i området. Det er investert i ny fôrflåte med det siste av teknologi. Lokaliteten har også landstrøm noe som er bra for miljøet og reduserer lyd fra aktiviteten. Det kjøres også et omfattende overvåkningsprogram for å sikre og dokumentere virkningene av tilstedeværelsen på Holand.

Vi tar godt vare på alle de 16 lokalitetene vi har fra Eidsfjorden i sør til Nord-Troms i Nord. Holand lokaliteten tar vi ekstra godt vare på fordi det er en stor og viktig lokalitet for aktiviteten vår. Den er bl.a. helt sentral for det nye lakseslakteriet vi bygger på Holmen. Om vi omgjør de 4.300 tonnene med fantastisk laks til middager så har vi på Holand produsert nesten 11 millioner middager, som igjen har skapt stor verdiskapning og sysselsetting i Sortland kommune, avslutter Roger Simonsen daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm.

Vi bygger nytt slakteri på Holmen som vil stå ferdig 1. kvartal 2024. Her vil vi trenge mange nye ansatte og du kan lese mer om dette her, og levere åpen søknad om du finner dette av interesse:

Grillfest og beredskapsøvelse