Holmøy Maritime logo

Det går fremover med byggingen av Sunderøy, de har hatt oppstart av systemene og testing av havneaggregatet (hjelpemotoren). På verftet er det folk i arbeid og det arbeides både utvendig og innvendig i båten. Utvendig gjenstår det noe malingarbeid og overflatebehandling, det gjenstår også montasje av utvendig utstyr. Inne arbeides det med innredning av båten og systemer som rigges opp.

Fabrikken er også under montasje og vil bli testet når båten forlater verftet for prøvetur. Prøvetur er foreløpig satt til 17. september med dette er avhengig av at alt går som det skal. Ved prøvetur vil alt av utstyr og systemer testes ut.

Covid-19 har bydd på noen utfordringer i forbindelse med byggingen, det har vært forsinkelser i arbeid, montering og leveranse av utstyr. Nå begynner byggingen på verftet å knyte seg til å vi håper snart å få nye Sunderøy nordover.

Litt om nybygget

Lengden på ny båten er 78 meter og det er plass til et mannskap på 29 om bord. Det vil være H/G produksjon om bord, rekelinje for koking og i tillegg vil det settes inn olje-og mel fabrikk som gir full utnyttelse av biproduktene våre.

Hovedsatsingen ved nybygget er nå som ved tidligere bygg å ta i bruk nye teknologier som er mer miljøvennlige, øke komforten om bord og ta i bruk løsninger som vil gi bedre kvalitet på produktene våre.

Kontinuerlig utvikling har alltid vært viktig for oss, dette for at vi skal klare å effektivisere og miljøtilpasse flåten vår på best mulig måte. Nye teknologier som skal tas i bruk ved nybygget er blant annet en RSW-kjøler som skal pumpe iskaldt sjøvann inn i blødetankene om bord, hybrid fremdriftssystem som vil gi mindre utslipp og elektriske vinsjer.

HSG-systemet (Hybrid Shaft Generator) vil gi et stabilt strømnett om bord, som igjen bidrar til at vi reduserer turtall på våre motorer til det som er nødvendig. Derav vil utslippene reduseres, og vedlikehold på motorene vil også derav bli mindre. De nye elektriske vinsjene er basert på PM-teknologi (Permanent Magnetic).

Grillfest og beredskapsøvelse