Holmøy Maritime logo

Prestfjord AS fikk nylig overlevert nye «Sunderøy» fra verft i Spania. Fartøyet ankom Ålesund fredag 30. oktober for klargjøring til fiske. Før ankomst ble plan for håndtering av eventuelle smittetilfeller avklart med kommunelegen i Ålesund. Ved ankomst ble det gjennomført smittetesting for Covid-19 av hele mannskapet på 11 personer, og i tråd med regelverket fortsatte de sin karantene om bord. Svar på prøveresultatene forelå tirsdag 3. november. Det ble da klart at én av de ansatte har testet positivt. Øvrige prøver var negative. 

Kommunelegen ble umiddelbart varslet og det er iverksatt ytterligere tiltak for å forebygge smittespredning. Aktuelle underleverandører er varslet om situasjonen og pågående arbeid er midlertidig stanset. 

Personen som har avlagt positiv prøve har utviklet lette sykdomssymptomer. Vedkommende følges opp av helsepersonell og er isolert i bopel stilt til rådighet av kommunen.

Øvrig mannskap er foreløpig om bord, men forventes flyttet til hotell inn kort tid. Dette i samråd med kommunelegen. Alle mannskap vil bli tett oppfulgt under karanteneperioden i samråd med helsepersonell.

– Det viktigste for rederiet nå er å ta vare på våre ansatte og hindre smittespredning. Jeg er stolt over mannskapet vårt som har håndtert situasjonen svært profesjonelt, sier daglig leder Knut Roald Holmøy. Rederiet har løpende dialog med kommunelegen i Ålesund og vi vil berømme kommunen for deres gode oppfølgning så langt. 

– Situasjonen krever vår fulle oppmerksomhet og vi har derfor bedt Fiskebåt om å være kontaktpersoner for eventuelle henvendelser i saken, sier Holmøy.

Hils på Sansanee som jobber hos oss