Holmøy Maritime logo

I forbindelse med reorganisering i selskapsstrukturen i Sommarøy Produksjonlag AS ble det besluttet og skifte navn på selskapet til Holmøy Fiskemottak AS. Dette er et ledd i Holmøy konsernets strategi, og det er naturlig at også dette selskapet som nå er heleid av Holmøy Maritime AS blir en del av denne grupperingen.

Sommarøy Produksjonslag AS ble stiftet i 1947 som en av mange fiskemottak langs kysten, i 1990 ble selskapet omdannet til aksjeselskap og har hatt flere eiere i årenes løp.

Selskapet skal nå begynne å produsere saltfisk selv.

Hils på Sansanee som jobber hos oss