Holmøy Maritime logo

Eidsfjord Sjøfarm AS søker 17 utviklingstillatelser i Nordland for utvikling av framtidens lakseproduksjon i Norge

Norske myndigheter har etablert en ordning med utviklingstillatelser som tildeles prosjekter med betydelige innovasjoner og investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Produksjon av laks i lukkede anlegg i sjø har et stort potensiale. Eidsfjord Sjøfarm AS skal i samarbeid med Rolls-Royce, AKVA Group, Sterner og Askvik Aqua AS utvikle et unikt lukket oppdrettsanlegg der fisken er beskyttet fra ytre påvirkninger. Friskt sjøvann hentes fra omgivelsene og det lukket anlegget gir Eidsfjord Sjøfarm AS mulighet å beskytte fisken, slik at den kan vokse seg stor og robust, før den flyttes til åpne merder.  Dette gir unike muligheter for å redusere eksponeringen i åpen sjø til maksimalt seks måneder. Gjødsel og fôrrester samles opp og bearbeides om bord i anlegget.

Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med tunge aktører innen skips- og havbruksteknologi. Estimert investeringsramme for prosjektet er omkring 1 milliard.

 

 

 

 

Grillfest og beredskapsøvelse