Holmøy Maritime logo

Tråleren Prestfjord kom inn til Holmøy Fryseterminal tidligere i dag for lossing av fangst. På kaia er det mange operasjoner i sving; lossing av fisk som fraktes raskt inn på fryselagrene av lossegjengen, proviant og emballasje lastes om bord og det fylles bunkers.

F/T PRESTFJORD: Til kai i Holmen

Hils på Sansanee som jobber hos oss