Holmøy Maritime logo

Det vil være H/G produksjon om bord, i tillegg vil det settes inn melfabrikk som gir full utnyttelse av biproduktene våre. Vi landfører alle proteinene som vi fangster.

Hovedsatsingen ved nybygget er nå som ved tidligere bygg å ta i bruk nye teknologier som er mer miljøvennlige, øke komforten om bord og ta i bruk nye løsninger som vil gi bedre kvalitet på produktene våre.

Kontinuerlig utvikling har alltid vært viktig for oss, dette for at vi skal klare å effektivisere og miljøtilpasse flåten vår på best mulig måte. Nye teknologier som skal tas i bruk ved nybygget er blant annet en RSW kjøler som skal pumpe iskaldt sjøvann inn i blødetankene om bord, hybrid fremdriftssystem som vil gi mindre utslipp og elektriske vinsjer. HSG- systemet (Hybrid Shaft Generator) vil gi et stabilt strømnett om bord, som igjen bidrar til at vi reduserer turtall på våre motorer til det som er nødvendig. Derav vil utslippene reduseres og vedlikehold på motorene vil også blir mindre. De nye elektriske vinsjene er basert på PM-teknologi (Permantent Magnetic).

Grillfest og beredskapsøvelse