Holmøy Maritime logo

Byggingen av vårt nye slakteri pågår for fullt og det begynner å ta form. Det arbeides både ute og inne med slakteriet. Prosjektet er i rute og vår hovedentreprenør, Sortland Entreprenør, har mange personer i sving. I driftsorganisasjonen har vi fått på plass nye medarbeidere som er:

Her kan du se en film vi har satt sammen om slakteriet og hvor langt vi er kommet i byggingen:

Her kan du lese mer om våre ledige stillinger. Du kan også levere åpen søknad til oss. Følg gjerne med fremover da vi vil lyse ut mange spennende stillinger i forbindelse med byggingen av vårt slakteri.

Grillfest og beredskapsøvelse