Holmøy Maritime logo

I Holmøy konsernet er vi ca. 260 ansatte som hver dag gjør at vi kan produsere fantastisk sjømat. Sist uke takket vi av ansatte som slutter og som blir pensjonister.

Sigmund Røsnes bosatt på Andøya har arbeidet som skipper siden 1976. Han kom til oss da vi kjøpte Andenesfisk II i 2017. Han går over i pensjonistenes rekker.

John Berg bosatt på Engeløya i Steigen har arbeidet som Teknisk Inspektør og begynte hos oss i 2008. John går over i pensjonistenes rekker.  

Tor Arne Larsen bosatt på Myre har arbeidet som styrmann hos oss og begynte på Kirkøy i 1998, og deretter på Sunderøy.

Fra venstre, Johnny Johansen daglig leder i Prestfjord, Tor Arne Larsen, John Berg, Sigmund Røsnes og CEO i Holmøy Knut Roald Holmøy på Scandic Sortland hotell der de ansatte ble takket av.

Arne Rødsand bosatt i Alsvåg har arbeidet som fisker hos oss siden 1998 og går over i pensjonistenes rekker. Han hadde dessverre ikke mulighet til å delta da vi takket våre ansatte.

Når noen slutter har vi behov for nye ansatte. Vi bygger eget lakseslakteri og er i startfasen med å bygge opp en egen driftsorganisasjon for Holmøy Produkter. Kunne du tenkt deg å arbeide sammen med oss så har vi flere ledige stillinger, og enda flere vil lyses ut etter hvert. Følg derfor med her:

Hils på Sansanee som jobber hos oss