Holmøy Maritime logo

Samfunnsengasjement

 

Vi tror på et samfunn der vi ikke bare lever side om side, men der vi også står sammen. Som en del av dette fellesskapet har samfunnsnyttige formål alltid vært en viktig sak hos oss. Fra Vesterålen til Sifjorden og helt opp til Hamneidet i nord har vi hatt som mål å støtte opp om ulike prosjekt. Gjennom denne filmen ønsker vi å dele historien om vårt engasjement og vårt samarbeid med lokale lag og foreninger, for å skape vekst, øke trivsel og livskvalitet i våre nærmiljøer.

 

Sponsormidler som skaper muligheter

Hvert år investerer vi i våre lokalsamfunn ved å støtte ulike prosjekt, både store og små. Vi er overbevist om at livskvaliteten i ethvert samfunn er avhengige av nødvendige tilbud som skaper trivsel og bolyst. Tidligere i år støttet vi for eksempel alpinklubben på Sortland. Vi ser på dette som mer enn bare en alpinklubb; det er et fellesskap som berører mange i Vesterålen. I tillegg er dette en aktivitet som aktiviserer og engasjerer unge mennesker, noe som vi prøver å prioritere når vi deler ut sponsormidler.

 

Engasjementet vårt

Gjennom vår 50 års lange reise har vi vært opptatt av lokalsamfunnene som vi er en del av, og har hele veien hatt en bevisst strategi om å handle mest mulig lokalt. Sortland Entreprenør er et strålende eksempel på dette engasjementet. De har bevist at lokale bedrifter kan levere både på pris og kvalitet, til tross for konkurransen fra nasjonale aktører. For oss handler det ikke bare om å handle lokalt, men også å verdsette kvalitet og kompetanse i vår region.

 

Hils på Sansanee som jobber hos oss