Holmøy Maritime logo

Veien videre

I denne filmen tar vi deg med på reisen frem i tid. Å spå fremtiden er en utfordrende oppgave, men vår dedikasjon og lidenskap for sjømatnæringen er urokkelig. Vi er fast bestemt på å være en del av næringa, og et ledd for å oppnå dette er å ha mer kontroll over verdikjeden vår.

Et av våre mest ambisiøse prosjekter er et lakseslakteri som vi har jobbet med over flere år. Dette prosjektet representerer ikke bare en investering i vår virksomhet, men også en investering i lokalsamfunnet og bærekraftig matproduksjon. Vi er også i gang med å utvikle et settefiskanlegg, som forhåpentligvis vil tillate oss å være selvforsynt med smolt i fremtiden.

Vi er stolte av våre røtter og våre ferdigheter innenfor laks og hvitfisk, og vi har ingen planer om å avvike fra våre hovedområder. Vår reise har vært en konstant utvikling siden 1973, da vi startet med bare ett fartøy. I dag er vi et konsern med nesten 260 dedikerte ansatte. Vår 50 års historie er solid forankret i vårt engasjement, vår innsats og vår tro på å fortsatt være en aktør i næringa også i fremtiden.

Vi erkjenner at veien videre kan være utfordrende, men vi har aldri hatt lyst til å gi opp. Å stå stille er ikke vår stil; vi er avhengige av kontinuerlig utvikling. Vi er omgitt av talentfulle mennesker som deler vår visjon, og sammen vil vi være med å forme fremtiden for konsernet. Uansett hvilke utfordringer vi møter, er vår beslutning klar: Vi vil jobbe videre, fordi vi vet at det går utover så mange flere enn bare oss selv.

Vår sjømatreise fortsetter, drevet av lidenskap og dedikasjon for fisk!

Hils på Sansanee som jobber hos oss