Holmøy Maritime logo

Våre miljøsertifiseringer

Dette er våre miljøsertifiseringer.


MSC er en internasjonal standard som sikrer at villfisk er fanget på en bærekraftig måte. MSC-miljømerket kan kun brukes på fisk og skalldyr som kommer fra fiskerier som oppfyller de strenge kravene for bærekraftig fiske. Disse fiskeriene sikrer at det er nok med fisk igjen i havet slik at fiskebestandene og økosystemene forblir sunne og produktive for fremtiden.


Eidsfjord Sjøfarm er GlobalG.A.P sertifisert på alle våre lokaliterer. G.A.P står for Good Argiculture Practice og er en standard som dekker produkter innenfor ulike primærnæringer som dyrking av korn, frukt/grønnsaker, husdyrhold og fiskeoppdrett. Dette er en anerkjent standard hvor hovedfokuset er å sikre trygg og sporbar sjømat, dyrevelferd, miljø og ansattes helse og sikkerhet. Vi er veldig tilfredse med å kunne dokumentere de strenge kravene som standarden dekker i produksjonen av laksen vår. Denne sertifiseringen er viktig for kundene våre som stiller stadig høyere krav til dokumentasjon. Men, den er også viktig for oss som selskap for forbedringer og endringer av vårt arbeid gjennom standarden og revisjoner.

 

Relaterte saker

Miljø og kvalitet