Holmøy Maritime logo
LOKALITET: Bremnesøya

For ganske nøyaktig ett år siden ble det satt ut 700 000 smolt à 350 gram på lokaliteten vår på Bremnesøya, produksjonssyklusen av denne laksen har vært svært god. Slaktevekten på den første fisken ble oppnådd etter ca. 12 måneder produksjonstid i sjø med god tilvekst og uten behov for å gjennomføre avlusning med badebehandling eller IMM.

Det er flere grunner til å laksen her har klart seg fint i sjø uten et betydelig lusepress, blant annet har strategien for tidspunkt for utsettet og størrelsen av smolten hatt en del å si. Lokaliteten på Bremnes har vært god, dette mye på grunn av en bevisst strategi for sonedrift og brakklegging som er viktige forebyggende tiltak for å bedre fiskehelse og fiskevelferden.

Andre pådrivende faktorer for resultatet er engasjert arbeid fra våre operatører, de røkter anlegget daglig og har ei nøye oppfølgning av fiskevelferden og ettersyn på driftsmidler. Forebyggende tiltak som er gjort direkte rettet mot lakselus på denne lokaliteten er blant annet bruk av luseskjørt (luseskjørt er en duk omkring merden med en maskevidde som hindrer lakselusa å trenge inn, fungerer som et mekanisk skjold mot luselarver).

Kort produksjonstid i sjø et viktig for å unngå avlusninger, sammen med forebyggende tiltak som luseskjørt, god røkting og stell.

LES INNLEGG: Det første smoltutsettet i 2020 – Bremnesøya

SLAKTEKLAR: Laksen fra Bremnesøya ble hentet av brønnbåt 2. januar 2021 og transportert til slakteriet.
SLAKTEKLAR: Laksen fra Bremnesøya ble hentet av brønnbåt 2. januar 2021 og transportert til slakteriet.

Vinterutsett av smolt 2021

Bildene under er fra årets første utsett ved lokaliteten Innerbrokløysa, smolten ble satt ut 18-22. desember. Vi gleder oss til å følge produksjon av denne laksen, og håper du også har lyst til å følge med!


SMOLTUTSETT: Brønnbåten «Rohav» losser den første smolten til lokaliteten Innerbrokløysa. Fisken som nå er blitt satt ut i sjø har hatt ei lang reise fra rognstadie og til en smolt som er klar for å settes ut i sjøvann, prosessen starter først på land.


TILVEKSTSENTERET: Fisken overvåkes og fôres fra Tilvekstsenteret i Holmen via kamera fra første dag. På tilvekstsenteret kontrollerer operatørene laksens appetitt og unngår unødvendig fôrspill. Havtemperatur, strøm, fiskevelferd og sikkerheten til våre ansatte blir nøye passet på fra senteret. Selv på dager med dårlig vær og landligge kan vi få en god oversikt over både hvordan fisken har det og at anlegget ligger slik som det skal. Vi har tatt i bruk teknologi som gir oss en helhetlig kontroll over produksjonen.


LOKALITET: Lokaliteten Innerbrokløysa i Sigerfjord, Sortland.


VINTER: Det er viktig med lyssetting i merdene når den små fisken skal introduseres for voksenlivet nå i mørketiden!


Hils på Sansanee som jobber hos oss