Holmøy Maritime logo

I 2017 leverte Eidsfjord Sjøfarm inn en søknad om utviklingskonsesjoner med prosjektet «Eidsfjord Giant», søknaden ble i første runde avslått og det ble levert inn en anke. Det er derfor svært gledelig å dele nyheten om at Fiskeri- og Sjømatministeren Odd Emil Ingebrigtsen i dag kunngjorde at anken er blitt behandlet, og «Eidsfjord Giant» er innenfor ordningen for tildeling av utviklingskonsesjoner.

Prosjektet vil medføre en betydelig økonomisk investering for oss i vår region, som igjen vil føre til flere spennende arbeidsplasser, samfunnsutvikling, innovasjon og ikke minst sette regionen vår på kartet for utvikling av norsk sjømatnæring.


Vi er stolte og glade for den muligheten vi nå har fått, dette er en stor dag for oss og alle våre ansatte!

Roger Simonsen, Rolf-Arne Reinholdtsen, Knut R. Holmøy og Kjell-Børge Freiberg
Foto: Holmøy Martitime AS


Les mer Eidsfjord Giant her

Grillfest og beredskapsøvelse