Holmøy Maritime logo

Denne uken kom Ro Sailor til lokaliteten vår Lavika for å levere smolt. Det er satt ut 837.000 smolt med en snittvekt på 110 gram, smoltleveransen kom fra Sisomar AS. Fisken som nå er satt ut i sjø har hatt ei lang reise fra rogn til smolt, den har gått igjennom en fysiologisk prosess som gjør at den kan skille saltet i sjøvannet ut av kroppen. Smolten som vi har fått levert har nå brukt ca. 8 måneder i settefiskanlegget.


Les mer om laksens livsløp her:

Hils på Sansanee som jobber hos oss